Blog #03 Personal trainer traint mensen, geen spieren

“Nieuwe kennis en vaardigheden zijn ook voor een personal trainer van belang om de kracht van een gezonde leefstijl beter te benutten. We zouden ons meer moeten gaan richten op het trainen van iemand en minder op het trainen van iets.”

Door: Matthijs van der Gugten, MSc,Trainer-coach Mindboxing, CSCS, NSCA-CPT

Jouw rol als personal trainer

Als personal trainer weet je als geen ander -vooral ook uit eigen ervaring- hoe heerlijk het is om fysiek sterk en fit te zijn. Onder het mom van ‘I train in here, to play out there’, kan ik intens genieten van een fantastische workout, maar richt ik mijn trainingspijlen vooral op een sportevenement waar ik wil presteren. Ikzelf en ook vooral de mensen die ik begeleid, trainen niet zozeer om te trainen, maar om te leven.

Klanten komen in alle soorten en maten (excuus, hier zit meer woordspeling achter dan dat ik wellicht bedoel, maar je begrijpt me); type 2 diabeet, overwerkt, te zwaar, laag zelfbeeld, snel moe, weinig energie, afwijkende leverwaarden, te hoge bloeddruk, somber, verstoorde relatie met voeding, etc., etc. Je zult ze herkennen.

Als personal trainers zien wij het als onze missie om vanuit die persoonlijke passie die mensen te ondersteunen en te begeleiden om hun gezonde gedrag te stimuleren. We doen een deel cardio en een deel kracht, integreren wat mobiliteitstraining en doen voor, tijdens en na onze voortgangsmetingen. Mijn ervaring is dat een aanpak niet altijd werkt en er meer en meer een noodzaak is om veel breder te kijken naar de personen die we begeleiden.

Personal trainer en nieuwe kijk op gezondheid

Niet heel vreemd als je bedenkt dat ook de kijk op gezondheid verandert en dat dit vraagt om een vernieuwde manier waarop we met gezondheid omgaan en vooral aangaande de manieren waarop we de gezondheid van onszelf en anderen stimuleren. Professionals in de zorg, sport & bewegen en dus ook personal trainers richten zich in toenemende mate op leefstijl en preventie. Althans, dat zou deze beroepsgroep vooral moeten doen. Interprofessioneel samenwerken is hierbij een sleutelwoord, net als gedrags- en attitudeverandering. Nieuwe kennis en vaardigheden zijn van belang om de kracht van een gezonde leefstijl beter te benutten. We zouden ons meer moeten gaan richten op het trainen van iemand en minder op het trainen van iets.

Het is mijn persoonlijke overtuiging (gesteund vanuit meer en meer studies) dat fysieke training en beweging een sleutelrol spelen in het verbeteren van iemands gezondheid en weerbaarheid. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat de invulling ervan, samen met het moment waarop en vooral ook samen met wát, nóg veel belangrijker is. Vanuit de nieuwe definitie van gezondheid kunnen we opmaken dat gezondheid geen doel op zich is, maar een middel voor een betekenisvol leven.

Voorbeeld: de gezondheidsparadox

Laat ik verder gaan met het geven van een voorbeeld. Vanuit het model Positieve Gezondheid kan iemand de wens hebben om actie te ondernemen op het gebied van lichaamsfuncties (o.a. conditie, fitheid, bewegen), maar lukt het niet altijd om op dit vlak de juiste voortgang te realiseren. Oorzaken hiervan kunnen komen uit alle windstreken. Voorbeelden hiervan zijn mentaal welbevinden of zingeving. Dit raakt ook aan wat we de ‘gezondheidsparadox’ noemen; mensen wéten vaak heel goed te benoemen wat goed voor ze is, maar worstelen er mee om dit besef te vertalen naar daadwerkelijk gezond(er) gedrag.

Zo weten we dat stress het iemand vreselijk moeilijk maakt om te veranderen in een richting die gewenst is. Dus iemand met een afslankwens die krom staat van de stress en werkdruk, zou gecoacht moeten worden op ontspanning en slaap. Méér nog dan in optimale zin proberen iemand slanker te krijgen met fysieke training. Laat ik dit extra benadrukken door te zeggen dat het boeken van resultaten op het gebied van lichaamsfuncties vaak begint met iemand optimistischer, blijer, krijgen. Vaak gebeurt dit door actie te ondernemen op het gebeid van iets heel anders dan die lichaamsfuncties.

Trainer coach opleiding Mindboxing

Energiemanagement als uitgangspunt

Alles draait om energie; fysieke energie, energie op het gebied van sociaal-emotioneel welzijn en cognitief functioneren. Feitelijk drie batterijen die we dagelijks aanspreken en weer aanvullen. Dit laatste is waar het geregeld spaak loopt. Laten we als personal trainers ervoor waken dat we in onze aanpak die batterijen niet nóg verder aanspreken dan goed is. Laten we vooral inzetten op het opladen van die drie batterijen. Daarmee reguleren we energie, vullen we het ook weer goed aan. Vandaag de dag draait het meer en meer om energiemanagement. Het lijkt vaak buigen of barsten in onze huidige maatschappij. Mindboxing is een aanpak die veel bewustwording creëert bij klanten als het gaat om energieverslinders en opladers.

Personal Training, Mindboxing en de Drie Batterijen® methode

Onze klanten (en velen onder ons misschien ook nog) denken veel in resultaten en brengen het als een doelstelling; “Ik wil 10 kg aan gewicht kwijt”. “Graag loop ik een marathon”. De feitelijke doelstelling is dat iemand het voor elkaar gaat krijgen om dát gedrag te gaan vertonen dat het behalen van het resultaat mogelijk maakt. Hoe houdt iemand dit nieuwe gedrag vol? Dat is moeilijk, dat vergt tijd en vooral energie. Om nog maar niet te spreken van een flinke portie zelfcompassie.

Mindboxing creëert aan de hand van de ‘drie batterijen methode’ bewustwording, inzicht en handvatten om zicht te krijgen op waar energie weglekt en waar het verkregen wordt. Een cruciaal aspect in een traject waarin iemand geacht wordt te veranderen (sterker, slanker etc.). Voor een personal trainer als ik biedt het ook verlichting en ondersteuning bij het in de juiste richting krijgen van de neus van je klant. Daarmee bevestigt niet alleen jouw klant zich als iemand die hij/zij graag zou willen zijn, maar jij als professional ook.

Matthijs is vooraleerst fitness enthousiasteling. Hij studeerde onder andere aan de Academie Lichamelijke Opvoeding en behaalde zijn master bewegingswetenschappen aan de Maastricht University. Hij geeft ruim 10 jaar les aan de opleiding Sportkunde van de HvA en heeft zijn eigen personal training & lifestyle coaching studio (train2b.nl) waar hij zijn klanten begeleid, onder andere aan de hand van de drie-batterijen-methode. Trail running en mountainbiken zijn sporten die hij fanatiek en vol passie beoefend.

Oplaadtip 2023

Zorg goed voor jezelf in het nieuwe jaar. Maak regelmatig even pas op de plaats. Met of zonder personal trainer of het boek Mindboxing – Het gevecht tussen je oren op je schoot. Laad in ieder geval je drie batterijen op. Succes mindboxer!

Titel: Mindboxing®
Auteur: drs. Jan Sleijfer
Uitgever: KEIKO Publishing
Prijs: hardcover NL €29,95 of eBook ENG €9,99
ISBN: 978-90-9035322-7 of 978-90-9036702-6