BLOG #01 Wat is Mindboxing®?

Mindboxing is het gevecht tussen je oren, om piekeren te veranderen in pieken, sleur in passie en vermoeidheid in vitaliteit. Je gaat 100 dagen aan de slag met een beproefde methode om je grootste tegenstander te verslaan: jezelf! Doel: het beste uit jezelf halen.

Door: Jan Sleijfer

Het gevecht tussen je oren
Misschien hebben de foto en het woord ‘vechten’ voor jou direct al een negatieve lading en geloof je juist meer in persoonlijke groei zónder te ‘vechten’? Bijvoorbeeld via geweldloze communicatie en compassie.

Beschouw het boksgevecht dan als een dans tussen twee mensen, die elkaar nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen. Of je nu jouw danspartner aankijkt of een tegenstandere tijdens de stare-down, vrijheid en gezondheid krijg je in geen geval cadeau.

Gezondheid en vrijheid
De essentie van Mindboxing valt samen te vatten in twee kernwoorden: energiek en vrijheid. Energiek slaat op actieve gezondheid, dat is dus meer dan niet-ziek zijn. Energieke mensen pakken de regie (terug) over hun eigen leven, zijn gelukkiger en presteren beter.

Het tweede kernwoord dat de essentie van Mindboxing® weergeeft is vrijheid. Een mindboxer is zich bewust van zijn omgeving en kiest zijn eigen weg. Factoren van buitenaf beïnvloeden ons leven, vaak zonder dat we daar bewust van zijn. Soms onschuldig of behulpzaam, soms minder onschuldig en zelfs schadelijk. Het is niet eenvoudig de juiste keuzes te maken in je leven. De ´taal en tools´ uit de beproefde Drie Batterijen® methode komen hierbij goed van pas.

Drie batterijen opladen
Het is een flinke uitdaging om grip te houden op je leven in onze veeleisende maatschappij. Binnen Mindboxing® leer je hiervoor je drie batterijen op te laden: Lichaamskracht, Gevoelskracht en Denkkracht. Ze staan respectievelijk symbool voor fysiek, sociaal-emotioneel en mentaal welzijn.

Een mindboxer herkent wanneer en waardoor zijn batterijen leeglopen en is in staat deze hulpbronnen op ieder moment weer op te laden. Met drie opgeladen batterijen beschikt hij blijvend over meer energie. Over ´energie´ valt nog veel meer te zeggen.

Oost en West, het beste uit twee werelden
Mindboxing slaat een brug tussen de westerse en oosterse kijk op gezondheidszorg, leefstijl, leiderschap en duurzaam presteren. Meer dan 75 oplaadtips en ondersteunende filmpjes op de website, zijn bedoeld om een mindboxer letterlijk en figuurlijk in balans te houden.

Variërend van eeuwenoude oefeningen uit de Traditionele Chinese Geneeskunde, gericht op de vrije doorstroom van ´qi´ (energie). De belangrijkste hiervan is Zhan Zhuang (stilstaan). Tot en met wetenschappelijke adviezen uit de westerse prestatiepsychologie en voedingsleer. Al dan niet in combinatie met de Drie Batterijen App.

Handboek voor de westerse mens: OK versus KO
Elke mindboxer kiest zijn of haar eigen weg met oefeningen of adviezen, die ´Jabs´ worden genoemd. Wanneer je de smaak te pakken hebt, word je van ronde tot ronde sterker. Maar pas op! Mindboxing is zeker bij aanvang niet per se leuk.

Je zult regelmatig ervaren dat je eigen ´mindguards´, je proberen te weerhouden om verder te ´vechten´. Deze ´breinwachters´ voeden je overtuigingen en gewoonten, die beweren dat jouw drukke leven, met de nodige stressklachten, wel OK is. Gooi dan vooral niet de handdoek in de ring, maar raadpleeg je helpers in de hoek of blader het boek nog eens door voordat je KO gaat. Boost your batteries!

Het boek is verkrijgbaar via de webshop. Daarnaast kun je je aanmelden voor een driedaagse trainer-coach opleidingmasterclasses of een individueel traject.

Titel: Het gevecht tussen je oren – Mindboxing®
Auteur: drs. Jan Sleijfer
Uitgever: KEIKO Publishing
Omvang: 256 pagina’s hardcover
Prijs: €29,95
ISBN: 978-90-9035322-7